Email Google Apps Free

Biểu phí email Google Apps Free (G Suite Free legacy) theo tên miền riêng phiên bản miễn phí.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhu cầu từ 10, 50, 100, 200 user:

Plan 10
1 domain
10 user
Email/Drive Storage 15 GB/user
Bàn giao toàn bộ
Quản trị cao nhất
Plan 50
1 domain
50 user
Email/Drive Storage 15 GB/user
Bàn giao toàn bộ
Quản trị cao nhất
Plan 100
1 domain
100 user
Email/Drive Storage 15 GB/user
Bàn giao toàn bộ
Quản trị cao nhất
Plan 200
1 domain
200 user
Email/Drive Storage 15 GB/user
Bàn giao toàn bộ
Quản trị cao nhất

Đối với doanh nghiệp lớn có nhu cầu cao hơn từ 2000 đến 300 user:

Plan 2000
Unlimited domain addon
2000 user
Unlimited (Email/Drive Storage/User)
Bàn giao toàn bộ
Quản trị cao nhất
Plan 3000
Unlimited domain addon
3000 user
Unlimited (Email/Drive Storage/User)
Bàn giao toàn bộ
Quản trị cao nhất

Leave a Reply

avatar
Copyright @2017 Gvideo.stream. All right reserved.